Користени автомобили

Година на производство: 2011 Зафатнина на мотор: 1753 ccm3 Моќност: 85 Кw Изминати километри: ~127.000km Цена: 358.440 МКД

5.800 EUR
половно возило

Година на производство: 2013 Зафатнина на мотор: 1998 ccm3 Моќност: 100 Кw Изминати километри: 46.000km
Цена:908.460 МКД

14.700 EUR
половно возило

Година на производство: 2011 Зафатнина на мотор: 1998 ccm3 Моќност: 100 Кw Изминати километри: 124.000km
Цена:735.420 МКД

11.900 EUR
половно возило