Сервис

Александар Јовановиќ
Сервисен консултант

Т.  02 2580 300
Т.  02 2570 287
М. 071 220 207
service@kiamotors.com.mk

Т.  02 2580 300 локал 2
Ф.  02 2580 302
service@kiamotors.com.mk

Работно време
Понеделник - Петок 08 - 16 часот
Сабота 08 - 13 часот
 

Мирко Митровски
Раководител на сектор резервни делови

Т.  02 2580 300
Т.  02 2570 285
М. 071 223 024
mitrovskim@kiamotors.com.mk

Мирјана Велкоска
Продажба на резервни делови

Т.  02 2580 300
Т.  02 2570 289
М. 070 350 597
velkoska@kiamotors.com.mk

Т.  02 2580 300
Ф.  02 2580 302
service@kiamotors.com.mk

Работно време
Понеделник - Петок 08 - 16 часот
Сабота 08 - 13 часот